คำถามที่พบบ่อย

Ticket

Getting There

  • มีที่จอดรถหรือไม่

    สำหรับผู้ที่มีบัตรเข้างานสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของ SHOW DC

  • จะไปที่งานได้อย่างไรบ้าง
    • สามารถไปที่งานได้โดยบริการรถสาธารณะ จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9 
    • สำหรับผู้ที่มีบัตรเข้างาน สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของ SHOW DC

     

Getting In

In Event