คำถามที่พบบ่อย

Ticket

Getting There

  • มีที่จอดรถหรือไม่
    ไม่มีที่จอดรถเฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมงาน แต่สามารถหาที่จอดรถด้านนอกได้โดยอาจมีค่าบริการ
  • จะไปที่งานได้อย่างไรบ้าง
    สามารถไปที่งานได้โดยบริการรถสาธารณะ จากสถานีรถไฟฟ้าเอกมัย หรือ Airport Link รามคำแหง ราคาโดยประมาณ 60 บาท

Getting In

In Event